PENAFIAN

Sumbangan Artikel/Berita & Komen

Segala sumbangan berita/artikel serta komen dan pandangan yang dilontarkan pembaca melalui laman web ini tidak mempunyai kaitan dengan pendirian pihak Editor Malaysia @ editormalaysia.com.

Segala komen yang dilontarkan oleh pembaca melalui akaun masing-masing adalah pandangan peribadi mereka sendiri. Segala risiko dan akibat yang terhasil melalui komen tersebut adalah tanggungan dan bebanan mereka sendiri.

Walaubagaimanapun, pihak Editor Malaysia berhak memadam komen yang tersiar sekiranya didapati komen dan pandangan tersebut amat keterlaluan yang boleh mengancam keharmonian di negara kita seperti menghina kaum, agama dan tokoh negara secara melampau.

Kita mengharapkan agar pembaca bersikap budiman, bermaruah dan memberi komen cerdik berlandaskan fakta dan bukannya berunsurkan fitnah dan tanggapan semata-mata.