Dr. Masz­lee Malik berkata, pihak FSU USIM te­lah mengemukakan se­mua dokumen yang di­perlukan, namun ma­sih belum ada tindakan susulan mahupun perbinca­ngan daripada LPQB.

Justeru, apa rakyat seluruhnya mengharapkan ialah tiada tindakan ‘u-turn’ oleh pihak kerajaan dalam hal mengiktiraf sijil UEC ini memandangkan Tun Mahathir sendiri telah menegaskan perkara ini perlu melalui pihak kerajaan.

Tommy Thomas juga dituntut membuat permohonan maaf secara terbuka kerana memandai-mandai bertindak mengiktiraf UEC bagi menduduki Sijil Amalan Guaman dan sekaligus membelakangkan lulusan universiti awam.

Selain itu beliau juga tidak wajar kerana berani bertindak mendahului kerajaan sebagai pihak yang sepatutnya memberikan pengiktirafan.